herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U hebt het recht om binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen dit contract.

De herroepingstermijn bedraagt ​​veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons informeren - het bedrijf coolmobility GmbH, 33719 Bielefeld, Ludwig-Ehrhard-Allee 3, e-mail: shop@coolmobility.de, Tel.: 0521/32 99 88 0, door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Voor de valuta van de herroepingstermijn is het voldoende dat u vóór het verstrijken van de herroepingstermijn kennis geeft van de uitoefening van het herroepingsrecht.

Gevolgen van de annulering

Als u zich terugtrekt uit deze Overeenkomst, hebben we alle betalingen geselecteerd die we van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een andere bezorgmethode dan de gunstigste standaardlevering die wij aanbieden moet onmiddellijk terugbetalen en uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop de kennisgeving van uw herroeping van dit contract ons heeft bereikt. Voor deze terugbetaling zullen we hetzelfde betaalmiddel gebruiken als dat u hebt gebruikt in de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; In geen geval worden deze kosten voor terugbetaling in rekening gebracht.

Wij halen de goederen op. U draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van de goederen voor een bedrag van EUR 20.


 

terugtrekking vorm

(Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het naar ons)

 

coolmobility GmbH
Ludwig-Erhard-Allee 3
33719 Bielefeld

Faxnummer: 0521 32 99 88 22
E-mailadres: shop@coolmobility.de

 

Ik / wij herroep / herroep ik / wij het contract dat / wij hebben gesloten voor de aankoop van de volgende goederen:

 

Bestelling geplaatst op: ____________________________________

Bestelnummer (shopXXXX, indien beschikbaar): ___________________________

Goederen zijn ontvangen op: _________________________________________

Klanten naam: ______________________________________

Adres van de klant (met telefoonnummer en e-mailadres): ____________________

 

Handtekening van de klant _________________________________________

 

Datum________________________________